شماره امداد خودرو در شرق تهران

شرق تهران از محدوده های پر تردد تهران محسوب میشود؛ از این رو نیاز به امداد خودرو شرق تهران نیاز میشود.

مجموعه امداد خودرو ۲۴ با توجه به سالها سابقه کار و در اختیار داشتن تیمی خبره در زمینه امدادرسانی در خدمت شماست.

در صورت نیاز به امداد خودرو، یدک کش یا خودروبر، مکانیک سایر یا تعمیر در محل، امداد باتری و سوخت رسانی سیار، با ما تماس حاصل فرمایید.

امداد خودرو در شرق تهران